Menu
Your Cart

Privātā politika

     Privātuma politika


1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. SIA Intrad ir apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Veltām visas pūles, lai mūsu veiktā personas apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.2. Jūsu personas datu pārzinis ir interneta veikals Insports.lv (SIA Intrad), juridiskās personas kods 40003073580, adrese Piedrujas iela 7, k4, Rīga, LV-1073, e-pasts: info@insports.lv

1.3. Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādiem nolūkiem un kā vācam Jūsu datus, kā arī to, kā tos izmantosim.

1.4. Privātuma politikā tiek apskatītas šādas tēmas:

1.4.1. kādiem nolūkiem izmantojam Jūsu personas datus;

1.4.2. kādus personas datus atklājam trešajām personām;

1.4.3. cik ilgi glabājam Jūsu personas datus;

1.4.4. mārketinga paziņojumi;

1.4.5. Jūsu tiesības;

1.4.6. kā izmantojam sīkdatnes;

1.4.7. bērnu personas datu apstrāde;

1.4.8. Privātuma politikas izmaiņas;

1.4.9. kā ar mums sazināties.

1.5. Pirmo reizi apmeklējot mūsu interneta vietni, mēs lūgsim Jums apstiprināt, ka piekrītat tam, ka tiks izmantotas sīkdatnes saskaņā ar šajā Privātuma politikā izklāstītajiem nosacījumiem.

1.6. Jebkādu jautājumu gadījumā par mūsu piemērojamiem personas datu un privātuma aizsardzības noteikumiem rakstiet mums uz e-pastu: info@insports.lv


Jūsu personas datus izmantojam dažādiem nolūkiem – tas ir atkarīgs no informācijas rakstura un no tā, kādus mūsu pakalpojumus izmantojat. Tālāk sniegtajās tabulās detalizēti aprakstīta to izmantošana, apskatot un pamatojot mūsu veicamās datu apstrādes darbības.

Kā izmantojam datus?  Nolūki, kāpēc tos izmantojam?

2.1. Jūsu vārds, uzvārds, maksātāja adrese, piegādes adrese un kontaktinformācija

Pasūtījuma iesniegšanas brīdī, zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru, kad pasūtat preci un ievadāt savus datus, taču neveicat apmaksu. Tas nepieciešams noslēgtā līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas, lai varētu izmantot Jūsu norādīto tālruņa numuru saziņai ar Jums un lai palīdzētu pabeigt iesākto apmaksas procesu, kā arī sniegt konsultācijas par radušajiem jautājumiem. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu šādai Jūsu datu izmantošanai, rakstot uz e-pastu: info@insports.lv vai sarunas laikā ar mūsu darbinieku.

Šādas komunikācijas datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 1 (vienu) gadu no komunikācijas ar Jums beigām.

Piegādājot Jūsu pasūtītās preces uz Jūsu norādīto maksātāja un/vai piegādes adresi un izrakstot Jums rēķinus. Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums. Mums būtu sarežģīti nosūtīt Jums pasūtītās preces, ja Jūs nenorādītu savu vārdu, uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju.

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no darījuma izpildes dienas.

Sūtot Jums informāciju par mūsu jaunajiem produktiem un pakalpojumiem uz e-pastu, ar SMS, Facebook,  Gmail vai citas platformās, vai pa pastu. Šo darbību mērķis ir nodrošināt, lai Jūsu rīcībā vienmēr būtu jaunākā informācija. Šo informāciju sūtam tikai ar Jūsu piekrišanu. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu šādai Jūsu datu izmantošanai, rakstot uz e-pastu: info@insports.lv

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai tik ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.

Sūtot ar mūsu pakalpojumiem saistītās vēstules pa pastu, SMS, e-pastus, piemēram, jaunāko informāciju par pasūtījumu un aptaujas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai. Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums (lai zinātu, ka pasūtītās preces tiks piegādātas). Savukārt pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai mums nepieciešamas aptaujas, lai, ievērojot mūsu leģitīmās intereses, mēs uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti (Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt šādu anketu saņemšanu, rakstot uz e-pastu: info@insports.lv vai nospiežot uz atteikšanās saites e-pastā).

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 1 (vienu) gadu no komunikācijas ar Jums beigām.

Organizējot konkursus. Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums; ja nevarēsim izmantot Jūsu datus, Jums nebūs iespējas piedalīties konkursā un saņemt balvas.

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no konkursa beigām, bet balvu laimēšanas gadījumā – ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no balvas nodošanas.

Lai Jūs identificētu, kad noformējat pasūtījumu pa tālruni. Tas nepieciešams, lai varētu apstrādāt Jūsu pasūtījumu, kas noformēts, izmantojot tālruni.

Šādus komunikācijas datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 1 (vienu) gadu no pasūtījuma nodošanas dienas.

Saistībā ar krāpšanas novēršanu un konstatēšanu. Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus Jūsu un SIA Intrad aizsardzības nolūkā.

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem no dienas, kad Jūs pēdējo reizi pieslēdzāties savam kontam, vai ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no darījuma izpildes dienas (ņemot vērā to, kurš no datumiem iestājas vēlāk).

2.2. Informācija par Jūsu interesēm, dzīvesvietu, dzimumu un dzimšanas datumu

Lai uzzinātu Jūsu īsto vecumu. Mūsu interneta vietnē sniedzamie pakalpojumi ir paredzēti tikai personām, kuras ir vecākas par 14 gadiem.

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem no dienas, kad Jūs pēdējo reizi pieslēdzāties savam kontam, vai pēdējā darījuma izpildes dienas (ņemot vērā to, kurš no datumiem iestājas vēlāk).

Piemērojot klientu segmentēšanas stratēģiju. Šādā veidā centīsimies labāk apmierināt Jūsu intereses. Kopīgu paziņojumu vietā Jums tiks sūtīta informācija tikai par Jums interesējošām tēmām.
Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu šādai Jūsu datu izmantošanai, rakstot uz e-pastu: info@insports.lv

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai tik ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.

Sūtot Jums uz e-pastu aptaujas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai. Aptaujas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai. Tas mums palīdz uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti (Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt šādu anketu saņemšanu, rakstot uz e-pastu: info@insports.lv vai nospiežot uz atteikšanās saites e-pastā).

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai tik ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.

2.3. Jūsu maksājuma informācija

Pieņemot un atmaksājot naudu. Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums.

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no operācijas veikšanas datuma.

Maksājuma kartes dati. To darām, lai Jums būtu ērtāka iepirkšanās. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu šādai Jūsu datu izmantošanai, rakstot uz e-pastu: info@insports.lv

Ar Jūsu piekrišanu glabāsim maksājuma kartes datus. Šos datus glabāsim visā Jūsu konta derīguma laika periodā vai līdz brīdim, kad atsauksiet šo piekrišanu.

Saistībā ar krāpšanas novēršanu un konstatēšanu. Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus Jūsu un SIA Intrad aizsardzības nolūkā.

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem no dienas, kad Jūs pēdējo reizi pieslēdzāties savam kontam, vai ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no darījuma izpildes dienas (ņemot vērā to, kurš no datumiem iestājas vēlāk).

2.4. Jūsu komunikācijas ar mums vēsture

Jūsu nodotā informācija, piemēram, pa tālruni (telefonsarunas vai atstātās balss ziņas ieraksts, kad zvanāt uz mūsu klientu apkalpošanas līniju vai kad Jums zvana mūsu darbinieki), vai izmantojot e-pastu. Sniedzot pakalpojumus un palīdzību, lai nodrošinātu vienādu un labu kvalitātes apkalpošanu un aizsargātu mūsu intereses. Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums un lai būtu pierādījumi, ja rastos strīds par pakalpojumu kvalitāti un/vai līgumsaistību izpildi. Jūs taču sagaidāt no mums augstākā līmeņa apkalpošanu.

Šādas komunikācijas dati šim nolūkam tiek glabāti ne ilgāk par 1 (vienu) gadu no komunikācijas beigām.

2.5. Pirkuma un darbību vēsture

Jūsu pirkumi, Jūsu grozā saglabātās preces un Jūsu darbības, izmantojot e-pastu, interneta vietni.

Pārdodot Jums preces. Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums (šim nolūkam izmantojam tikai Jūsu pirkuma vēsturi).

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem no dienas, kad Jūs pēdējo reizi pieslēdzāties savam kontam, vai pēdējā darījuma izpildes dienas (ņemot vērā to, kurš no datumiem iestājas vēlāk).

Sniedzot pakalpojumus un nodrošinot palīdzību, kā arī kārtojot naudas atmaksas jautājumus.

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums (šim nolūkam izmantojam tikai Jūsu pirkuma vēsturi).

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem no dienas, kad Jūs pēdējo reizi pieslēdzāties savam kontam, vai pēdējā darījuma izpildes dienas (ņemot vērā to, kurš no datumiem iestājas vēlāk).

Sūtot e-pastus par atstāto pirkumu grozu. Tas nepieciešams, lai varētu atgādināt, ka Jūsu pirkumu grozā ir atstāta prece. Katras jaunumu vēstules apakšā atradīsiet atbildes un iestatījumu pārvaldīšanas funkcijas.
Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu šādai Jūsu datu izmantošanai, rakstot uz e-pastu: info@insports.lv vai nospiežot uz atteikšanās saites e-pastā.

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai līdz piekrišanas atsaukšanai.

Sūtot personalizētus e-pastus. Šādā veidā cenšamies apmierināt Jūsu vajadzības, atspoguļot Jūsu intereses un nodrošināt augstāko apkalpošanas līmeni. Katras jaunumu vēstules apakšā atradīsiet atbildes un iestatījumu pārvaldīšanas funkcijas.
Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu šādai Jūsu datu izmantošanai, rakstot uz e-pastu: info@insports.lv vai nospiežot uz atteikšanās saites e-pastā.

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai līdz piekrišanas atsaukšanai.

Sūtot Jums aptaujas uz e-pastu pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai. Aptaujas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai. Tas mums palīdz uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti (Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt šādu anketu saņemšanu, rakstot uz e-pastu: info@insports.lv vai nospiežot uz atteikšanās saites e-pastā).

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai līdz piekrišanas atsaukšanai.

2.6. Informācija par Jūsu ierīci

Informācija, kuru sniedzat mums, pārlūkojot mūsu interneta vietni, tajā skaitā arī interneta protokola (IP) adrese un iekārtas tips, ekrāna izšķirtspēja un (izvēloties informācijas apmaiņu ar mums) Jūsu atrašanās vietas dati, kā arī informācija par to, kā izmantojat mūsu interneta vietni.

Lai pilnveidotu savas interneta vietni, kā arī, lai varētu Jums iestatīt noklusējuma opcijas. Šādā veidā cenšamies nodrošināt pēc iespējas patīkamāku iepirkšanās pieredzi.

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem no dienas, kad Jūs pēdējo reizi pieslēdzāties savam kontam, vai pēdējā darījuma izpildes dienas (ņemot vērā to, kurš no datumiem iestājas vēlāk).

Lai aizsargātu savu interneta vietni. Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus Jūsu un SIA Intrad aizsardzības nolūkā.

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem no dienas, kad Jūs pēdējo reizi pieslēdzāties savam kontam, vai ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no darījuma izpildes dienas (ņemot vērā to, kurš no datumiem iestājas vēlāk).

2.7. Informācija, kas tiek saņemta, pieslēdzoties ar “Google” un “Facebook”

Lai nodrošinātu iespēju ērtāk pieslēgties mūsu interneta vietnei, kad pieslēdzaties ar “Google” , “Facebook” vai kādu citu platformu, no minēto pakalpojumu sniedzējiem saņemsim datus, kas nepieciešami, lai pieslēgtos. Šādā veidā nodrošināsim ērtākus apstākļus interneta vietnes SIA Intrad izmantošanai un Jūsu izvēlēto preču iegādei.

Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem no dienas, kad Jūs pēdējo reizi pieslēdzāties savam kontam, vai pēdējā darījuma izpildes dienas (ņemot vērā to, kurš no datumiem iestājas vēlāk).

2.8. Lojalitātes karšu informāciju

Lai nodrošinātu iespēju piedalīties lojalitātes programmā. Vēlamies, lai Jums būtu iespēja izmantot ar lojalitātes programmu sniegtās priekšrocības. Piedaloties lojalitātes programmā, var iegādāties preces par pievilcīgākām cenām, kā arī uzkrāt lojalitātes punktus un vēlāk tos izmantot pirkumu veikšanai veikalā.

Lojalitātes karšu dati šim nolūkam tiek glabāti ne ilgāk kā līdz lojalitātes kartes darbības beigām.

2.9. Jums nav pienākums sniegt mums nekādu šāda rakstura personīgo informāciju, taču to nesniedzot, Jums var neizdoties iegādāties mūsu preces. Turklāt, maz ticams, ka šādā gadījumā tiks nodrošināts maksimāls apkalpošanas kvalitātes līmenis. Taču tā ir Jūsu izvēles brīvība, un mēs cienām Jūsu izvēli.

2.10. Mēs izmantojam Jūsu personas datus šajā Privātuma politikā norādītajiem nolūkiem un gadījumos, lai celtu, īstenotu un/vai aizstāvētu likumīgās prasības, nav svarīgi, tiesas, administratīvajā procesā, kriminālprocesā vai citā, ārpus tiesas kārtībā. Šī iemesla dēļ Jūsu personas datus mēs apstrādājam, ievērojot mūsu leģitīmās intereses, lai aizsargātu un nodrošinātu savas, Jūsu un citu personu tiesības.

2.11. Jūsu personas datus varam apstrādāt ne tikai minētajos konkrētajos nolūkos. Tos varam apstrādāt arī tad, ja tas ir nepieciešams mūsu likumā noteikto juridisko pienākumu izpildei vai Jūsu vai citas fiziskas personas vitāli svarīgo interešu aizsardzībai.

 

3. KĀDUS PERSONAS DATUS ATKLĀJAM DATU SAŅĒMĒJIEM


Mēs vēlamies iegūt un saglabāt Jūsu uzticēšanos, tāpēc Jūsu personas datus atklāsim tikai būtiskos gadījumos.

3.1. Jūsu personas datus nododam tālāk norādīto kategoriju datu saņēmējiem, kas mums ir svarīgi, lai varētu Jums sniegt savus pakalpojumus, kā norādīts šajā Privātuma politikā:

·     3.1.1. Mēs atklājam Jūsu personas datus jebkuram SIA Intrad darbiniekam, kas ir saistīts ar Jūsu pasūtījuma izpildi;

·     3.1.2. Mēs nododam Jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un profesionālajiem konsultantiem riska vadības, profesionālo konsultāciju vai nolūkā celt, īstenot un/vai aizstāvēt likumīgas prasības;

·     3.1.3. Ar preču pirkšanu interneta vietnē saistītās finanšu operācijas apstrādāšanai mūsu maksājuma pakalpojumu sniedzēji. Mūsu maksājuma pakalpojumu sniedzējiem atklājam Jūsu finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību skatīšanai;

·     3.1.4. Specifisku pakalpojumu sniegšanai Jūsu personas datus nododam citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta vietnes izvietošanas pakalpojumu sniedzējiem, kurjer dienestiem, serveru un to tehniskās apkopes pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, jaunumu sūtīšanas, aptauju veikšanas pakalpojumu sniedzējiem. Noslēdzot līgumu ar apakšuzņēmējiem, mēs īstenosim visus nepieciešamos pasākumus, lai arī mūsu datu apstrādātāji glabātu personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.2. Jūsu personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos konkrētajos gadījumos, bet arī, pildot savus likumā noteiktos juridiskos pienākumus, un arī, ja rodas nepieciešamība aizsargāt Jūsu vai citu personu vitāli svarīgās intereses. Tiešā mārketinga nolūkā personas datus ar Jūsu piekrišanu varam nodot mūsu sadarbības partneriem.

3.3. Šajā sadaļā norādītie datu saņēmēji var atrasties arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas robežām. Nododot Jūsu personas datus šādām personām, īstenosim visus būtiskos juridiskos pasākumus, lai tiktu pienācīgi nodrošinātas Jūsu tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību.


4. CIK ILGI GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS


Ne vienmēr mēs varam norādīt konkrētu Jūsu personas datus glabāšanas laika periodu, ņemot vērā, ka vienām un tām pašām personas datu kategorijām var būt atšķirīgi apstrādes nolūki, līdz ar to arī atšķirīgi glabāšanas termiņi. Piemēram, mums ir tiesības glabāt Jūsu personas datus, ja tas ir nepieciešams mums piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei un Jūsu vai citu personu vitāli svarīgo interešu aizsardzībai. Visos gadījumos Jūsu personas datus izmantojam ne ilgāk kā tas ir nepieciešams konkrētu nolūku sasniegšanai. Vairāk informācijas par personas datu aizsardzības laika periodiem varat atrast šīs Privātuma politikas sadaļā “Kā izmantojam Jūsu personas datus”.


5. MĀRKETINGA PAZIŅOJUMI


5.1. Ar Jūsu piekrišanu Jums nosūtīsim mārketinga paziņojumus pa e-pastu vai ar SMS, lai Jūs uzzinātu mūsu jaunumus un varētu iepazīties ar mūsu produktiem un tos atrast.

5.2.  Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no SIA Intrad mārketinga paziņojumiem.

To varat izdarīt:

5.2.1. pa e-pastu info@insports.lv

5.2.2. sazinoties ar mūsu pārstāvi pa tālruni 67371762

5.3. Ja Jūs atsaucat mārketinga paziņojumu abonēšanu, mēs atjaunosim Jūsu personas datus, lai mārketinga paziņojumi Jums turpmāk netiktu sūtīti.

5.5. Atsakoties no mārketinga paziņojumiem, informāciju par Jūsu pasūtītajiem pakalpojumiem (piemēram, jaunākā informācija par pasūtījumu) Jūs turpināsiet saņemt.


6. JŪSU TIESĪBAS


Šajā Privātuma politikas nodaļā apskatīsim datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās Jūsu tiesības. Dažas tiesības aptver daudzus aspektus, tāpēc šajā Privātuma politikā iepazīstinām tikai ar galvenajiem. Iesakām iepazīties ar attiecīgiem tiesību aktiem un uzraudzības institūciju vadlīnijām, lai zinātu visu informāciju par šādām tiesībām.

6.1. Jums ir šādas ar personas datiem saistītas tiesības:

6.1.1. tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi;

6.1.2. tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs glabājam;

6.1.3. tiesības pieprasīt labot ar Jums saistītos personas datus, kurus mēs glabājam (lai gan lielāko daļu šo datu varat izlabot, pieslēdzoties savam kontam);

6.1.4. tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu datus (“tiesības būt aizmirstam”);

6.1.5. tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;

6.1.6. tiesības nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei;

6.1.7. tiesības pārnest datus;

6.1.8. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

6.1.9. tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu datu apstrādi.

6.2. Ja vēlaties izmantot savas tiesības, vai, ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību izmantošanu, rakstiet mums uz e-pastu: info@insports.lv

6.3. Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi. Informāciju par Jūsu personas datu apstrādi sniedzam datu vākšanas brīdī. To vienmēr varat atrast šajā Privātuma politikā vai saņemt, rakstot uz e-pastu: info@insports.lv

6.4. Tiesības iepazīties ar personas datiem. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai apstrādājam ar Jums saistītos personas datus. Mums apstrādājot Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iepazīties ar apstrādājamiem personas datiem un informāciju par to apstrādi, piemēram, ar personas datu apstrādes nolūkiem, personas datu kategorijām, personas datu saņēmējiem u. c. Mēs Jums sniegsim Jūsu personas datu kopiju, ja netiks pārkāptas citu personu tiesības un brīvības.

6.5. Tiesības pieprasīt labot personas datus. Jums ir tiesības precizēt visus neprecīzos savus personas datus un, ņemot vērā apstrādes mērķus, papildināt visus nepilnīgos savus personas datus.

6.6. Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības lūgt, lai tiek dzēsti Jūsu personas dati. Šīs tiesības var izmantot, ja: (i) personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti; (ii) atsaucat savu piekrišanu un nav cita likumīga pamata datu apstrādei; (iii) nepiekrītat, ka personas dati tiktu apstrādāti, ievērojot mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses; (iv) personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, (v) personas dati tika apstrādāti nelikumīgi; (vi) personas datiem ir jābūt dzēstiem saskaņā ar mums piemērojamo tiesību aktu prasībām. Tomēr vēršam uzmanību, ka dažos gadījumos šīs tiesības nevarēsiet izmantot piemērojamo izņēmumu dēļ. Šie izņēmumi ietver gadījumus, kad apstrādājamie personas dati ir nepieciešami, lai: (i) izmantotu pašizteiksmes un informācijas brīvību; (ii) izpildītu mūsu likumā noteiktos juridiskos pienākumus; vai (iii) celtu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskās prasības. Šīs Jūsu tiesības nebūs izmantojamas, ja mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses ir svarīgākas par Jūsu pamat tiesībām un pamatbrīvībām.

6.7. Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības ierobežot datu apstrādi. Šīs tiesības var izmantot šādos gadījumos: (i) Jums apstrīdot personas datu pareizību; (ii) ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču Jūs nevēlaties, lai tie tiktu dzēsti; (iii) ja personas dati turpmāk nav nepieciešami mūsu datu apstrādes nolūkos, taču Jūs tos pieprasāt saistībā ar likumīgo prasību celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu, vai (iv) Jums nepiekrītot, ka tie tiktu apstrādāti, ievērojot mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses, līdz tiks pārbaudīts Jūsu nepiekrišanas pamatojums. Ierobežojot personas datu apstrādi, mēs varam turpināt glabāt Jūsu personas datus, taču neturpināsim to apstrādi, izņemot: (i) ar Jūsu piekrišanu; (ii) saistībā ar likumīgo prasību celšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu; (iii) lai aizsargātu citu fizisko vai juridisko personu tiesības vai (iv) svarīgu sabiedrisko interešu dēļ.

6.8. Jums ir tiesības nepiekrist, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus tādiem nolūkiem, kas ir saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, taču tikai tādā mērā, cik datus izmantojam saistībā ar mūsu vai trešās personas leģitīmajām interesēm. Ja izteiksiet iebildumus, mēs apturēsim personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varam pierādīt, ka mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses ir svarīgākas par Jūsu pamat tiesībām un pamatbrīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizsargātu likumīgās prasības.

6.9. Jums ir tiesības nepiekrist, ka Jūsu personas datus apstrādājam tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos). Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus šajos nolūkos.

6.10. Tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības varat izmantot tādos gadījumos, kad Jūsu personas datus apstrādājam ar autorizētiem līdzekļiem (datoriem u. c.) un personas datu apstrādes likumīgais pamats ir:

6.10.1. Jūsu piekrišana vai

6.10.2. līguma izpilde vai darbības, kas veiktas saskaņā ar Jūsu lūgumu pirms līguma noslēgšanas.

6.11. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, parasti izmantojamā un datorizēti nolasāmā formātā. Taču šīs tiesības nevarat izmantot tādos gadījumos, kad tās var negatīvi ietekmēt citu tiesības un brīvības.

6.12. Ja uzskatāt, ka apstrādājot Jūsu personas datus pārkāpjam datu aizsardzības tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, kas atrodas Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, https://www.dvi.gov.lv/lv/. Visos gadījumos pirms sūdzības sniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā varētu atrast piemērotu risinājumu.

6.13. Gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrādes likumīgais pamats ir piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību periodā, kas bija pirms atsaukšanas.


7. KĀ IZMANTOJAM SĪKDATNES


7.1. Mūsu interneta vietnē, līdzīgi kā daudzās citās, arī tiek izmantotas sīkdatnes. Tie ir maza apjoma datu faili, kuri tiek ierakstīti Jūsu datorā, kas palīdz mums ātrāk un uzticamāk piedāvāt saturu. Apmeklējot mūsu vietnes vai tās izmantojot, kā arī izmantojot mūsu pakalpojumus, rīkus vai paziņojumu pārraides kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs, kā arī reklāmas nolūkos.

7.2. Parasti sīkdatnēs netiek glabāta nekāda informācija, kas varētu tieši identificēt lietotāja identitāti, taču Jūsu personīgā informācija, kuru mēs apstrādājam, var tikt saistīta ar Jūsu datora vai citu iekārtu izmantošanu, ieskaitot interneta vietņu pārlūkošanu, un ar citu informāciju, kas tiek iegūta ar sīkdatņu palīdzību un tiek glabāta.

7.3. Trīs Jūsu sīkdatņu pārvaldīšanas veidi:

7.3.1. ārējie avoti;

7.3.2. pārlūka iestatījumi;

7.3.3. mūsu interneta vietnes sīkdatnes.

7.4. Trešo personu interneta vietnes

7.4.1. Mēs varam sadarboties ar trešo personu sabiedrībām (parasti sauktām pakalpojumu sniedzējām), kurām ir iespēja ar mūsu atļauju interneta vietnēs vai mūsu pakalpojumu vietās, rīkos izvietot trešo personu sīkdatnes. Šo pakalpojumu sniedzēji mums palīdz kvalitatīvāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs.

7.4.2. Lūdzam ņemt vērā, ka trešo personu sīkdatnēm tiek piemērota trešo personu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šiem privātuma noteikumiem.


8. BĒRNU PERSONAS DATU APSTRĀDE


8.1. Mūsu interneta vietnē sniedzamie pakalpojumi ir paredzēti tikai personām, kuras ir vecākas par 14 gadiem. Atsevišķās lojalitātes programmās vai konkursa nosacījumos var būt paredzēta cita, augstāka minimālā dalībnieku vecuma robeža.

8.2. Ja mums ir pamatotas šaubas, ka apstrādājam tādu personu datus, kuras ir jaunākas par šajā sadaļā norādīto, mēs dzēsīsim šos personas datus no datu bāzēm


9. PRIVĀTUMA POLITIKAS GROZĪJUMI


9.1. Mēs periodiski varam grozīt šo Privātuma politiku, lai tā atspoguļotu to, kā apstrādājam Jūsu personas datus.

9.2. Veicot būtiskas izmaiņas, par to paziņosim interneta vietnē vai ar citiem attiecīgiem saziņas līdzekļiem, piemēram, pa e-pastu, lai Jūs varētu pārskatīt šīs izmaiņas, pirms turpināt izmantot mūsu interneta vietni.


10. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES


10.1. Mēs vienmēr vēlamies uzzināt savu klientu atsauksmes (sevišķi, ja mēs esam likuši Jums vilties vai uzskatāt, ka mēs varētu strādāt labāk).

10.2. Nekautrējieties un sazinieties ar mums, ja:

10.2.1. ir kādi jautājumi vai atsauksmes par šo Privātuma politiku;

10.2.2. vēlaties, lai mēs pārtrauktu izmantot Jūsu personas datus;

10.2.3. vēlaties izmantot kādas no Privātuma politikā iepriekš norādītajām tiesībām vai iesniegt sūdzību.

10.3. Jūs varat vērsties pie mums zvanot pa tālruni 67371762, rakstot uz e-pastu: info@insports.lv


 

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.